Menu

Laboratorium badawcze


LABORATORIUM BADAWCZE BIOMASY STAŁEJ, BIOGAZU i BIOPALIW ORAZ SPOSOBÓW ICH EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO

w Starachowicach (w skrócie LBBB)


Laboratorium zostało uruchomione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1. Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora „badania i rozwój”.
W ramach projektu została zrewitalizowana i dostosowana do potrzeb LBBB hala przemysłowa znajdująca się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Liderem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, zaś Partnerem - Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – właściciel obiektu, w którym znajduje się laboratorium LBBB.

Adres:
Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw (LBBB)
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice

Strategia działania LBBB oparta jest na zrównoważonym rozwoju energetycznym regionu w celu wykorzystania zarówno lokalnych  odnawialnych źródeł energii, jak i odpadów ściekowych oraz komunalnych w technologiach pozwalających wytwarzać energię cieplną i elektryczną w kogeneracji.
Realizacja Projektu umożliwiła uruchomienie Laboratorium z jednoczesną możliwością  dalszego rozwoju i rozbudowy bazy badawczej.
Grupą docelową działania LBBB są małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać organizacyjnie, kadrowo i finansowo na prowadzenie badań i wdrażanie samodzielne, bez wsparcia profesjonalnego takich instytucji jak SCITT czy FARR. Pomoc ta dotyczy oprócz aspektu finansowania, działań związanych z wykorzystaniem innowacyjnych pomysłów powstających w MŚP, ich wdrażania i planowania właściwego zdobycia rynku. Działania takie świadczone są również dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

 

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN