Menu

Czym dysponuje LBBB?

Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw składa się z segmentu analitycznego, części fermentacyjnej i układów kogeneracyjnych oraz ze sprzętów pomocniczych.

  • W części kogeneracyjnej LBBB znajdują się 2 mikrokogeneratory o wytwórczej mocy elektrycznej 10 i 15 kW.  

Pierwszy układ kogeneracyjny  jest zasilany biogazem uzyskiwanym w segmencie fermentacyjnym i retencjonowanym w worku na biogaz, znajdującym się na zewnątrz hali.

Drugi układ kogeneracyjny zasilany jest gazem ziemnym , pochodzącym z sieci miejskiej. Służy jako źródło energii elektrycznej i cieplnej, używany do szczytowego dogrzewania układu centralnego ogrzewania.

Czytaj dalej...

LBBB już otwarte

Uroczyste otwarcie nowoczesnego, dobrze wyposażonego Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego w Starachowicach odbyło się 19.10.2015 r.

Wzięli w nim udział Przedstawiciele Województwa Świętokrzyskiego, Władze Regionu oraz Gospodarze.

- Innowacja wtedy jest dobra, gdy przynosi zyski, oszczędności czy wymierną korzyść, bo same wynalazki czy pomysły jeśli nie są wdrożone nie mają wielkiego sensu w wymiarze gospodarczym. I bardzo dobrze, że nowy obiekt, który powstał, ma praktyczny wymiar gospodarczy – mówił Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak - Chciałbym pogratulować i życzyć wielu korzyści wszystkim przedsiębiorcom, którzy z badań w tym laboratorium będą korzystać. Mam nadzieję, że innowacyjność, której elementem ta jednostka będzie, przyniesie wymierne korzyści naszej gospodarce.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski podkreślił, że „laboratorium wpisuje się w nasz nowy obszar działań, który chcemy rozszerzać i na który chcemy położyć nacisk w latach 2015-2020, jest to nowe spojrzenie na wiele działań, przede wszystkim współpraca podmiotów”.

Po krótkich przemówieniach i prezentacji nastąpiło oficjalne otwarcie Laboratorium z uroczystym przecięciem wstęgi.

Ekspert ŚCITT dr Anna Twarowska oprowadziła zaproszonych gości po obiekcie, przedstawiając możliwości LBBB oraz wysokiej klasy sprzęt analityczny.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN