Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

26-28.11.2012 Misja gospodarcza do Brazylii

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej w Brazyliii w dniach 26-28 listopada 2012. W związku z wizytą Ministra Spraw Zagranicznych p. Radosława Sikorskiego w dniach od 26 do 28 listopada 2012 r. w Sao Paulo (Brazylia) na Polsko-Brazylijskim Forum Gospodarczym, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego do  udziału w misji gospodarczej związanej z tym wydarzeniem.

Czytaj dalej...

Podsumowanie konferencji zamykającej projekt "Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy"

Dnia 23 października 2012 roku  w hotelu „Tęczowy Młyn” w  Kielcach odbyła się konferencja zamykająca trwający od 1 marca 2011 do 31 października 2012 projekt pn.”Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”, którego liderem jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych z Województwa Świętokrzyskiego działający w obszarze ekonomii społecznej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały działania i rezultaty osiągnięte w ramach projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

Czytaj dalej...

Szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP zaprasza na szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, organizowane przez Urząd Patentowy RP w ramach projektu systemowego POIG 05.02.00-00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”.

Czytaj dalej...

Podsumowanie warsztatów 19-20.09.2012 r.

W dniach 19 - 20 września w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Kielcach odbyły się warsztaty pn.: „Pozyskiwanie funduszy unijnych przez podmioty ekonomii społecznej", zorganizowane w ramach Projektu pn.: „Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy”.

Czytaj dalej...

Zapraszamy na spotkanie dotyczące nowych form wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim

Kontynuując cykl konferencji organizowanych w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” w dniu 27 września 2012 r. w hotelu GROMADA w Cedzynie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.  organizuje kolejne spotkanie pt. „Krąg Efektywne Wykorzystanie Energii - nowe formy wsparcia i kooperacji na rzecz efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim – część 2”.

Czytaj dalej...

Zapraszamy do Punktu Doradztwa Zawodowego

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach zaprasza do korzystania z Punktu Doradztwa Zawodowego działającego w ramach projektu „Kompleksowość wsparcia szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w Województwie Świętokrzyskim”.

Czytaj dalej...
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN