Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uczniowie rozpoczną praktyki w fabryce SEFAKO

W czerwcu 54 uczniów z Technikum Mechanicznego w Sędziszowie rozpoczęło 200-godzinne praktyki w Fabryce Kotłów „SEFAKO” w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej - zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”

Od stycznia Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii realizuje kolejny już projekt, którego celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. – jednego z największych w Europie producentów kotłów przemysłowych. Beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele Technikum Mechanicznego, części Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie, które kształciło w przeszłości wykwalifikowanych robotników zatrudnionych później w „SEFAKO”. Projekt zakłada powrót do tradycji kształcenia pod konkretne potrzeby produkcyjne. 

1 czerwca rozpoczął się kolejny etap projekty, w ramach którego 54 uczniów rozpoczęło praktyki. Nauka zawodu będzie się odbywać w Fabryce Kotłów „SEFAKO” i potrwa 200 godzin. Oprócz praktyk uczniowie technikum wezmą udział w specjalistycznych kursach oraz zajęciach dodatkowych przygotowanych przez Politechnikę Świętokrzyską z zakresu automatyzacji procesów produkcji, odnawialnych źródeł energii oraz spawania laserowego w energetyce. Szkoła otrzyma także środki na stworzenie profesjonalnego centrum frezerskiego, a od września zostanie utworzona specjalna klasa patronacka.

Realizacja projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – Zrównoważony Rozwój Energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” potrwa do grudnia 2018 r. Łączna kwota dofinansowania projektu to 2 417 703,50 zł.

Liderem projektu realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechnika Świętokrzyska.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN