Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Biznes Adapter - nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna nabór wniosków w ramach projektu „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia, doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Na zaplanowane usługi rozwojowe przedsiębiorcy mogą uzyskać refundację do 80% poniesionych kosztów. Z takiego poziomu refundacji mogą korzystać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione, korzystający z usług dla pracowników o niskich kwalifikacjach oraz dla pracowników powyżej 50-tego roku życia, przedsiębiorstwa tzw. wysokiego wzrostu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu t.j: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy t.j: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny biały lub zielony, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER. W pozostałych przypadkach refundacja wynosi 50%.

W ramach trwającego 3 lata projektu wsparcie otrzyma 270 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 2160 pracowników.

Dla potrzeb projektu została uruchomiona specjalna infolinia - 539 934 222.

Wnioski o dofinansowanie usługi rozwojowej przyjmowane są w Biurach:

  • Kielce, ul. Studencka 1 (od poniedziałku do piątku 7.30-15.30),
  • Końskie, Piłsudskiego 82 (wtorek, czwartek 7.30-15.30) - sala nr 3 (na I piętrze) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich,
  • Jędrzejów, ul. ul. Piłsudskiego 6 (środa, piątek 7.30-15.30) - sala nr 8 (na II piętrze) w budynku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jędrzejowie,
  • Sandomierz, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 (od poniedziałku do piątku),
  • Busko - Zdrój, ul. Kościuszki 60, pok. 103 (od poniedziałku do piątku)

Projekt realizowany jest w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

>>Dokumenty do pobrania<<

Dla przedsiębiorstw i pracowników sektora MŚP z obszarów funkcjonalnych miast Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska - Kamiennej - Operatorem PSF jest Starpolska Izba Przemysłowo - Handlowa. WIĘCEJ INFORMACJI

 

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN