Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Patent na sukces - seminarium

Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Świętokrzyska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium regionalnym pt. „Patent na sukces”. Seminarium odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. w godz. 9.00-15.00 w Politechnice Świętokrzyskiej.

Seminarium będzie dotyczyć szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. Jego celem jest przybliżenie zagadnień ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Eksperci przedstawią m. in. zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i otoczenia biznesu, studentów oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym. Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja

Program

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN