Menu

AktualnościŚwiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

A+ A A-

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do dnia 05.06.2018 roku, do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.) na adres: ul. Studencka 1, 25-401 Kielce. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020”.


Załączniki do pobrania:

1) Treść ogłoszenia o otwartym naborze partnerów - DO POBRANIA
2) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_otwarty nabór
partnerów Platformy startowe - DO POBRANIA

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN