Menu

O nas

Polityka jakości

ŚCITT, jako Spółka reprezentująca instytucje zaufania publicznego, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług.
Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów i interesariuszy, poprzez świadczenie szerokiej palety usług na korzystnych warunkach zgodnych z oczekiwaniami. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe.

Działania te realizujemy poprzez następujące cele strategiczne:

1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów oraz wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.

2. Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

3. Pozyskiwanie do współpracy kompetentnych ekspertów świadczących wysokiej jakości usługi.

4. Bieżące śledzenie przepisów i informacji niezbędnych dla prawidłowej, rzetelnej obsługi klientów (prawo, finanse, bankowość, dotacje, fundusze, itp.).

5. Uczestnictwo w Krajowym Systemie Usług oraz sieciach współpracy i inicjatywach klastrowych celem partnerskiego wspierania przedsiębiorców i dostarczania im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność gospodarczą
i innowacje, pozyskiwanie technologii i partnerów w celu wdrażania innowacyjnych technologii i know-how.

6. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu projektów na rzecz rozwoju Regionu Świętokrzyskiego, w szczególności na rzecz:   rozwoju regionalnego systemu innowacji, inkubowania i rozwijania przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pobudzania i rozwijania idei  partnerstwa publiczno-prywatnego, odnawialne źródła energii, efektywne wykorzystanie energii, klasteringu itp..

7. Podnoszenie poziomu wiedzy poprzez organizację szkoleń, kursów i seminariów.

Polityka jakości odnosi się do stworzenia przyjaznego klimatu oraz dogodnych warunków realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami klientów.

Gwarancją spełnienia zasad wynikających z niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.05.2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MŚP.

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Wnioski przygotowane przez ŚCITT z unijną dotacją

Kolejne dwa projekty przygotowane przez zespół Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii uzyskały unijne dofinansowanie. W tym roku z samego Programu Operacyjnego ...

22-09-2017

Czytaj więcej

Jak prowadzić biznes w Japonii - warsztaty

5 października 2017 w Sali Spacerniak na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie odbędą się bezpłatne specjalne warsztaty poświęcone tematyce n...

11-09-2017

Czytaj więcej

Zakończyły się tegoroczne praktyki i staże

Zakończyła się tegoroczna część praktyczna projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, którą realizowało Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W ...

01-09-2017

Czytaj więcej

ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’...

02-08-2017

Czytaj więcej

Sprzęt trafił już do szkół

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Reg...

31-07-2017

Czytaj więcej

Nauczyciele na praktykach

13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zakończyło praktyki u świętokrzyskich przedsiębiorców. W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” do września 2018 rok...

26-07-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN